L’activitat de l’empresa té 2 línies diferenciades, l’enginyeria i la consultoria o assistència tècnica.

 Línea d’enginyeria:

 • Projectes i direccions d’obra:

  • Instal·lacions: Gas liquat del petroli (GLP), Gas Natural, Gas natural liquat (GNL), Productes petrolífers, Electricitat, Climatització i Instal·lacions fotovoltaiques.
  • Plantes d’emmagatzematge i terminals marítimes: GLP, Gas Natural, Gas natural liquat, Productes petrolífers, Productes químics, etc.

  • Plantes d’emplenat de bombones de GLP

 • Homologacions (nacionals i CE):

  • Aparells a pressió.

  • Aparells a gas.

Línea de consultoria

 • General:

  • Direcció i Gestió de projectes / Project Management.
  • Selecció i supervisió de contractistes i industrials.
  • Tramitació d’expedient als diferents organismes: Ajuntaments, Empreses Col·laboradores de l’Administració (ECAs, OCAs, etc.), Serveis d’Indústria regionals i nacionals, Departaments de Medi Ambient, etc.
  • Estudis sobre Reglamentació Tècnica, nacional i internacional.
  • Assessoria tècnica, redacció de informes per a suport en la presa de decisions.
 • Energètica:

  • Estudis de gasificació i implantació de xarxes de GLP o Gas Natural.
  • Gestió i Optimització Energètica: Estudis d’Eficiència Energètica, Estudis per a selecció de l‘energia a utilitzar.
  • Nou mercat energètic: Contractació, Selecció de proveïdors, Accés a xarxes, etc.

 

 


.
 

 

 

Contacte:

BTU SLP
Còrsega 516 3r 2a
08025 Barcelona.
 
tlf/fax:   +34.93.450.70.53
 
info@btu-slp.com